Er is er maar 1 zoals jij!


Ik heb met trots de basisopleiding rots en watertraining gevolgd. En ga mij in de toekomst specialiseren, wordt vervolgd! 

 NIEUWS!! Vanaf oktober 2018 bieden we Rots en Water trainingen aan in samenwerking met Body Line. 

Wat is  Rots en water trainingen?

Doel van de Rots en Water training is het vergroten van de communicatie- en sociale vaardigheden en welzijn bij kinderen en jongeren, én het voorkomen en/of verminderen van sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting en meeloopgedrag. Ze worden vaak zelf zekerder, krijgen beter zelfbeeld wat een positieve bijdrage levert op meerdere vlakken!

“De Deelnemers leren met behulp van de begrippen ROTS (opkomen voor jezelf, jezelf kunnen verdedigen, weten wat je wilt, wat je kunt en wie je bent) en WATER (open staan voor en
kunnen inleven in anderen, communicatie en vriendschap) hoe zij in bepaalde situaties reageren en wat dat betekent voor een ander. “Onderzoeken naar de bijzondere effectiviteit van Rots en Water Weerbaarheidstraining tonen aan dat kinderen meer zelfvertrouwen krijgen, betere sociale vaardigheden ontwikkelen, pestgedrag vermindert of verdwijnt en , niet onbelangrijk, de leerresultaten omhoog gaan”
Freek Ykema
Ontwikkelaar van  Rots en Waterprogramma

In 6 a 7 lessen (afhak. van groep/doel 6 of 7 lessen) van 60 minuten, in groepen van min 4 en max 28 kinderen, worden deze gegeven op scholen, sportverenigingen of andere mogelijke locaties.Ook biedt ik deze training binnen het gezin aan. Kosten per gezin zijn 200,00 euro voor volledige training. Kosten zijn ; 125 euro per kind voor volledige training!  Zelf een aantal kinderen bij elkaar die dit willen volgen? Er is veel mogelijk neem hiervoor vrijblijvend contact op!